Laatste update over Helmplicht snorscooter.

Vanuit veel vragen van klanten begrijpen we dat er nog onduidelijkheid is omtrent de toekomstige mogelijke helmplicht.
De berichtgeving in de media is helaas niet volledig en geeft ruimte voor een eigen (soms verkeerde) interpretatie.
Daarom zetten wij de informatie voor u op een rij.

Wij willen graag de volgende informatie correct met u delen:

– De 2e kamer heeft de minister van I&W gevraagd de eventuele invoering van de helmplicht voor snorfiets
(snorscooter) te onderzoeken.
– De minister heeft de 2e kamer per brief, d.d. 18 februari, geïnformeerd over hoe zij dit aan wil gaan pakken
en geeft aan, een aantal effecten nader te willen/moeten onderzoeken (zie brief in bijlage).
– Dit onderzoek zal in ieder geval 9 tot 12 maanden duren en afhankelijk van de uitkomsten of nieuwe
inzichten kan dit langer gaan duren. Hierna zal er een wetswijziging plaatsvinden wat nog niet betekend dat
deze direct uitgevoerd gaat worden.
– Dat er een helmplicht komt is zo goed als zeker (we willen naar minder verkeersslachtoffers). Hoe en
wanneer is volledig onduidelijk. De grote vraag is wat gaat bijvoorbeeld de huidige scooterrijder doen? Voor
de politiek is dit de meest onzekere factor; een verschuiving naar e-bikes zonder helm is namelijk geen
oplossing voor de reductie van het aantal verkeersslachtoffers.
– Als de wetsaanpassing definitief rond is, zal er een oplossing moeten komen voor het “ombouwen” en
keuren van een 25 km/h voertuig naar een 45 km/h voertuig. Met name de vraag wat de kosten voor de
“burger” worden is hier een heel belangrijk politiek argument.
De komende periode zal er serieus naar alle voor en tegens worden gekeken. Alle betrokkenen zitten redelijk op 1 lijn
over het uiteindelijk doel (het reduceren van verkeersslachtoffers), de wijze waarop en de tijdsplanning zijn de onzekere
factoren.
Op dit moment zien wij een verschuiving in de verhouding tussen inkoop/verkoop van de 45km/h en 25km/h. Voor de
regio Amsterdam begrijpelijk maar voor de rest van het land zien wij op dit moment nog genoeg voordelen voor de
consument om een snorfiets aan te schaffen. Er zal voorlopig nog niks veranderen en mocht er wat gaan veranderen dan
wordt er gelobbyd voor een goede overgangsregeling.

We hopen u correct en voldoende te hebben geïnformeerd,